- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

0561  Lukov (okres Třebíč)

Rozměry:
 
81 x 60 x 17 cm

Popis:
Kámen s šesti kříži ve dvou řadách, mezi oběma řadami nápis.

Pověst - historie:
Ke kameni se vztahuje pověst o umrznutí 12 (další prameny uvádí jiné počty) školáků roku 1804, pověst je však vztažena k místu neboť kámen je starší.


/ Alois Franz, Fig.94 Budwitz-Lukau, Mittheilungen der k. k. Central-Commission, Alte Steinkreuze und Kreuzsteine in Mähren, Wien, 1899 /


/dle Ferd. Čapka, stud., Od Horácka k Podyjí, roč.V., č.1, 1927/
" "Baba" na silnici z Jaroměřic do Mor. Budějovic
Na silnici Jaroměřice-Mor.Budějovice, tam, kde se stýká silnice s polní cestou od Bohušic, jest na pravé straně zajímavý kámen. Kámen ten stával dále v poli, ale poněvadž tam překážel, zasadili jej na kraj pole. O tomto kameni koluje tato pověst:
Za starých časů nechodily některé děti z Bohušic do školy v Jaroměřicích (kde prý musily snášeti mnohé ústrky pro jiné vyznání), nýbrž do Mor. Budějovic. V létě bylo to radostí pro malé školáky, konati tuto cestu, ale hůře bylo v zimě, kdy zaváty byly cesty závějemi. Na jedné takové cestě ze školy zastihla veliká metelice. S napětím posledních sil dostaly se až k tomu místu, které označuje ten kámen. Tam veliká závěj sněhu tvořila příjemné zátiší, kde znavené děti chtěly si odpočinouti. Schoulily se do klubíčka a čekaly, až se sněhová bouře utiší. Ale nedočkaly se toho. Usnuly a zhoubný mráz proměnil mladá jejich těla v ztuhlé mrtvolky.
Na kameni jest nečitelný nápis. Kromě toho jsou do kamene vytesány kříže, označující počet tam zahynuvších dětí. Někteří tvrdí, že jich bylo 7, jiní 9, 12, a 14. Spodní část kamene však není celá, jest tedy viděti pouze 6 křížů."obrázek dle F. Čapka, 1927

/dle J.F.Svobody, Věstník zemědělského musea, roč.X., 1937/
"Památné kameny na moravském Horácku
Druhý příspěvek k soupisu venkovských výtvarných památek
…. 1717(?): žulový kámen (obr.16) při spojovací cestě z okres. silnice jaroměřické do Lukova[MB] vedoucí, vysoký 79 cm, široký 61 cm a tlustý 16 cm. Ve střední třetině je pás s nápisem, nyní nečitelný; v horní a dolní třetině je po dvou rovnoramených menších křížích vedle sebe. Kámen byl prý postaven na památku 14 školáků z Lukova, kteří tu r. 1717 ve vánici zahynuli, jdoucí do budějovské školy.
…..
Poznámky:
…Data jsou podle Franze [8]. Kámen stojí nad západním příkopem silnice z Mor. Budějovic do Jaroměřic nedaleko ústí cesty do Bohušic, ale pamatuji, že asi před 40 roky stával několik metrů od silnice v poli. Prof. Jech zjistil tyto rozměry: výška 89 cm, šířka 63 cm a tlouštka 20 cm. Kámen je nyní celý nabílený; na konci prvního řádku nápisu bylo asi vročení, z něhož zbyla jen první část 14..; podle tvaru mohlo by tu jíti i o kříž heraldický. Franz neuvádí, odkud má své přesné sdělení, ale je pravdě nepodobno, že by na poč. 18. stol. chodilo z Lukova 14 školáků do školy budějovické. Zato záznam Franzův udržuje se od té doby jako "tradice" různě měněná stran počtu dětí, doby události i místa (jaroměřický pán nutil poddané k protestantství, proto někteří občané z Bohušic posílali prý děti do kat. školy v Mor. Budějovicích)."


/dle p.J.Jordána/

volně opsaná příhoda Blatnické tragedie dle rukopisu Aloise Mikysky z jeho "Pohádky a pověsti rodného kraje"
Stalo se jednoho prosincového dne roku 1804 kdy z šetrnosti hospodářů neměla obec Blatnice školu. Děti z Blatnice zasedaly do chatrných lavic v sousední lukovské škole. V zimě kdy je brzo tma pustil pán učitel Blatnické děti dříve domů, aby ještě za světla došly. Když se skupinka dvanácti školáků ubírala k domovu, překvapila je prudká sněhová vánice.
Děti se chtěli před bouří schovat, hledaly závětří a to našly pod šípkovým keřem, které v té době na mezích rostly. Schoulily se k sobě do hloučku a trpělivě čekaly, až sněhová vánice přejde. Ale ta naopak sílila a děti unavené čekáním, strachem a zimou začly postupně usínat.
Doma malé školáky čekali, ale utěšovali se tím, že do takového nečasu je pán učitel nepustil a děti, že jsou v bezpečí lukovské školy. Večer se tedy po přejití bouře vypravili s lucernami dětem do Lukova naproti. Tam se však od učitele dověděli, že děti dávno odpoledne ze školy odešli. K blatnickým rodičům se přidali i někteří lukovští občané včetně učitele. Kolem půlnoci objevil jeden z hledajících zvláště velikou závěj, ze které vyčnívala dětská nožka. Po malé chvíli zachránci vytahovali ze závěje malé školáky, kteří jako kuřátka byli schouleni do klubíčka.

I když se rodiče a jejich pomocníci všemožně snažili děti přivést k životu, nepodařilo se to ani v jednom případě. Všech dvanáct dětí bylo zmrzlých.
Příští rok byla v Blatnici zahájena stavba nové školy a nebýt starého písmáka, píše Alois Mikyska, který zprávu zaznamenal, těžko bychom o této tragedii dnes věděli a připomíná ji prostý kámen, na kterém má být vytesáno dvanáct křížku.


/ Petr Chňoupek, Od silnice zmizel kámen, Horácké noviny, 16.června 2009/
"Stál tam více něž dvě stě let. Vždy byl předmětem úcty. A stačila chvíle a památka na strašlivou tragédii se ztratila jako pára nad  hrncem. ˇ5eč je o křížovém kameni, který až do letošního jara stával u silnice z Jaroměřic do Moravských Budějovic nedaleko Lukova.
"Ano, kámen opravdu zmizel," potvrdil starosta Lukova Jan Vidourek. Ke krádeži mělo dojít v noci ze 30. dubna na 1. května. Zloděj či zloději počítali pravděpodobně s tím, že většina lidí se bude zaobírat tradičním pálením čarodějnic a na loupení bude větší klid.
Krádež křížového kamene potvrdila i tisková mluvčí Policie České republiky v Třebíči Marcela Lavická. "Šetření případu probíhá," konstatovala."Vzniklá škoda zatím nebyla vyčíslena. Čekáme, až nám ji  sdělí obec," dodala.

Lukovský starosta ovšem cenu kamene zná. "Odhadnut byl na čtyřicet tisíc korun," říká. Tato suma je ovšem nepodstatná a není ani důležité, zda ji policie zná nebo nezná. Historická cena zmizelého křížového kamene je totiž nevyčíslitelná.
Kámen z Lukova dnes možná zdobí nějakou zahrádku či dvorek. Je také možné, že za slušnou sumičku skončil někde za hranicemi. Je možné, že jste ho někde zahlédli?
Kámen připomínal událost z roku 1804. Bylo zimní odpoledne a skupina dětí z Blatnice se vracela ze školy v Lukově. Když došly k silnici spojující Jaroměřice s Moravskými Budějovicemi, strhla se sněhová bouře. Děti se schoulily do kroužku pod keřem a čekaly, až bouře povolí. Ta však nepovolovala. Děti začaly zimou a únavou usínat. Rodiče je hledali. Kolem půlnoci narazili na sněhovou hromadu, ve které našli dvanáct zmrzlých školáků.
Kříž vztyčený na místě se stal symbolem utrpení. A to až do doby, kdy na místě řádila hyena bez úcty a pokory."

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky