- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

1681 Želetava - křížový kámen
(okres Třebíč)

/Alois Franz, Mittheilungen der k. k. Central-Commission, Wien, 1899/
Alte Steinkreuze und Kreuzsteine in Mähren (Staré kamenné kříže a křížové kameny na Moravě)

/J.F.Svoboda, Památné kameny na moravském Horácku, Věstník Československého zemědělského musea, roč.X, č.38, 1937/
"… Tři neopracované kameny s malými křížky nacházely se poblíž sebe na cestě mezi Želetavou a Šašovicemi. Byly vysoké 70, 70 a 50 cm, široké 20, 24 a 50 cm; snad jsou to pouhé staré hraničníky.
……..
POZNÁMKY:
45 Vyobrazuje je Franz obr.90-92 …."


Fig.90 Schelletau-Schaschau, Alois Franz, Mittheilungen der k. k. Central-Commission, Alte Steinkreuze und Kreuzsteine in Mähren, Wien, 1899

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky