- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aninna cesta - Lamberk
(obec Březník, okres Třebíč)

Dnes Vás pozvu na krátkou, mírně namáhavou vycházku.

Jako výchozí bod si zvolíme Areál "U Lamberka", jedná se o rekreační středisko kousek nad obcí Březník. Z obce Březník k areálu vede modře značená turistická cesta a vozidlem se nechá dojet až do výchozího bodu naší vycházky.
Od areálu se vydáme po modře značené turistické cestě, po Aninně cestě vedoucí směr brod pod Vlčím Kopcem, kde bude konec první poloviny naší vycházky.

Malé odbočení do historie:
Aninna cesta se původně nazývala Annastrasse, po Anně von Trautmannsdorf-Weinsberga (1841-1920), manželky hraběte Heinricha Wilhelma Haugwitze (1839-1907).

Cestou míjíme ukazatel cesty ke zřícenině Lamberk, touto cestou se budeme vracet. Dále budeme míjet místa krásných výhledů.


U brodu končí naše modře značená cesta. Pokud se Vám bude chtít do vody, můžete přebrodit a na druhé straně brodu si prohlédnout pamětní desku, vsazenou do skalního masivu. Památka na roky 1822 až 1824, kdy se tato cesta budovala.
Od brodu se vydejte cestou vpravo, vedoucí kolem řeky.  Vpravo si všimněte šikovnosti naších předků, zpevnění Aninny cesty. Vlevo asi po 30 m budete míjet  pozůstatky pilířů mostu přes řeku, pokračování Anniny cesty. Most neodolal náporu velké vody.


Pokud budete pokračovat dále v cestě kolem řeky, tak cesta Vás zavede k lávce přes řeku. Vpravo je pietní místo trampů zde na Oslavě. Po případném přejití lávky můžete spočinout v trampské osadě Podkova, místní označení lokality Prasečí louka.


Jak jste procházeli kolem řeky, jistě jste si všimli skaly vypínajíce se do výšky, z lávky je na ní nejkrásnější výhled. Jedná se o Jinošovnické skalisko. Na vrcholu této skály je vyhlídka jednak na údolí meandru Oslavy a též  na Dlouhou Oslavu.


Tak toto je polovina naší vycházky, té méně náročné. Dále bude pokračovat cestou, která je vpravo před výše zmiňovanou lávkou. Cestou si opět všímáme zručnosti našich předků, opěrné zdi zpevnění cesty. Po cca 150 m se napojíme na cestu, kterou jsme přišli k brodu. A odtud se budeme vracet po červeně značené cestě, která kousek vede společně s modrým značením. Od místa rozdělení pokračujeme po červeně značené cestě.
Male upozornění na úsek cesty od tohoto rozdělení až k odbočce na Lamberk. Jedná se o dosti kamenitou stezku, náročnou na pozornost pochodu. Cesta není vhodná v zimě a v dešti, nebezpečí uklouznutí. Na cestu tímto úsekem doporučuji pevnou obuv.
Stezka vede po místech tzv.kamenné moře, budete míjet krásné výhledy. V dálce je vidět pavilón Gloriet a vyhlídka U Glorietu. Též budete míjet významný strom, jehož stáří si netroufám odhadnout.


Navštívíme zříceninu hradu Lamberk, odkud jsou opět krásné výhledy a místa ke spočinutí.

Po odpočinutí se vydáme na cestu zpět. Od místa odbočky, pokračujeme vlevo (odbočka za zády) po červeně značené cestě pokračujeme až do místa, kde se nám připojuje mírně vpravo neznačená lesní cesta. Odbočku nelze minout, cesta je znatelná a vede kousek souběžně s červeně značenou cestou. Po této cestě vystoupáme na  nám již známou modře značenou cestu, po které se vrátíme do místa začátku naší vycházky.
Celková vzdálenost vycházky je asi 5 km.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky