- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Drobné památky - úvod


Zde na tomto místě najdete drobné památky nacházející se převážně v okresu Třebíč, bude zde i pár vyjímek z jiných okresů.

Poznámka:
Od samého začátku, od kdy si provozuji tyto stránky, tak polemizuji s otázkou, zda u drobných památek uvádět i umístění. Doposud jsem umístění uváděl, ale zjištěním, že byl zcizen křížový kámen 0561  Lukov, tak u všech drobných památek jsem umístění odstranil. Tímto se Vám všem omlouván za neúplné informace, ale bohužel jsou mezi námi nenechavci.

Nejprve truchu teorie
Následující řádky jsou převzaty ze Sborníku 2008 Společnosti pro výzkum kamenných křížů při městském muzeu v Aši.
Se souhlasem této společnosti je mohu předat i Vám.

VÝBĚR Z TŘÍDNÍKU  PAMÁTEK
dle Jaroslava Herouta

Třída

Památka

Druh památky

Příklad

Znak

D

Drobné památky

monolitické kříže

smírčí a jimi inspirované kříže

MK

 

křížové kameny

reliéfní monolity, znamenané balvany

KK

 

kamenné kříže

barokní krucifix, křížové cesty, kalvarie

KA

 

železné kříže

litinové, kované

ZE

 

dřevěné kříže

chebské kříže, misijní

DR

 

stély

křížová kola

SY

 

megality

menhiry, dolmeny, kamenné řady

ME

 

hřbitovní památky

hroby, hrobky, náhrobky, náhrobníky, náhrobní skulptury

FU

 

skulptury

sochy, sloupky se sochou, reliéfy

SK

 

boží muka dřevěná

sloupky, svaté obrázky na stromech

MD

 

boží muka sloupková

s lucernou

MS

 

boží muka zděná

kaplicová

MZ

 

obrazy

na omítkách, fresky, sgrafita

MO

 

památníky

pamětní desky událostí, padlým ve válkách, pomníčky
autonehod

PA

 

geodetické

body geometrické sítě, mezníky a hraničníky

GS

 

historické etalony

korec, loket, sluneční hodiny

TE

 

právní památky

pranýře, popraviště

PO

Příklad:  Křížový kámen = DKK a podobně

Výše uvedený výběr členění drobných památek, tak to jsou objekty přednostně zařazované do evidence památek Společnosti pro výzkum kamenných křížů v Aši

Literatura:       
-  Blažíček Oldřich: Slovník památkové péče. STN Praha 1962. (Terminologie, morfologie,  organizace)
-  Herout Jaroslav: Jak poznávat kulturní památky. Praha, 1986, 336 stran
-  Vinter Vlastimil: Stručný slovník památkové péče. Ústí n. L. 1983                                                  

Registr drobných památek, který udržuje SPVKK v Aši, je členěn dle následujícího:
0001  - 2999   
<=> kamenné kříže
3001  - 4999   
<=> kamenné kříže a drobné památky v cizině
5001  - a výše
<=> drobné památky v tuzemsku

Seznam kamenných křížů a křížových kamenů okresu Třebíč

Seznam kamenných křížů a křížových kamenů ostatních okresů

Seznam hraničních kamenů okresu Třebíč

Seznam hraničních kamenů ostatních okresů

Seznam kolomazných kamenů - pece a mísy

Seznam ostatních drobných památek


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky