hraniční kámen - Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

hraniční kámen

Hraniční kámen 1
(lokalita Jordán, obec Horní Újezd, okres Třebíč)

Rozměry:  
46 x 26 x 16 cm

Popis:
Jedná se o kámen obdélníkového tvaru se zaoblenou horní částí. V horní zaoblené části je vyrytý reliéf řeckého kříže. Na před ní straně kamene je vytesán text "H I", přičemž z písmene H jsou čitelná pouze svislé čáry. V dalším řádku je vytesán rok  "1739".
Tento kámen je vzhledově podobný hraničnímu kamenu umístěného u obce Kojetice lokality Kolajky.

Pověst - historie:
Jedná se o hraniční kámen, který vymezoval jaroměřické a lesonické panství. Nechal ho vysadit Jan Adam z Questenberka na hranicích svého jaroměřického panství. Vytesaná písmena H I znamenala Herrschaft Jromeritz (Panství Jaroměřice).

Na existenci hraničního kamene jsem byl upozorněn panem T.S. , tímto mu děkuji.

Právní zvyklost od druhé poloviny 17.století
K obnovení hranic přišli vždycky zástupcové obou vrchností i někteří poddaní znalí hranic a hlavně mladí. Na stanovená místa vsadili pak za jistých ceremonií mezníky s letopočty a sepsali o tom zevrubný protokol.
Toto se událo asi tak, že vykopali na hranicích díru, do ní usadili kamenný čtyřhranný sádovec s nápisem H J -
> Herrschaft Jarmeritz  (Panství Jaroměřice), řádně ho upěchovali a pak asi nějakým právem (karabáčem - právo mívali rychtáři) symbolicky mladé lidi u sádovce vyplatili - byli z obou stran, jak z panství jaroměřického tak lesonického. Šlo o to, aby si tito mladí lidé lépe vtiskli do hlavy význam hraničních kamenů a aby se nepovážili o jejich posvátnosti pochybovat.
/dle stránek obce Dolní Lažany /


Poblíž výše zmiňovaného hraničního kamene je studánka, kde je pro Vás připraven hezký pomalovaný hrníček. Jen dofám, že nějaký žíznivý turista nezapomene, po případném použití hrníčku, jej vrátit.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky