- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Kamenná - pohanské obětiště
(lokalita Roušův kopec, okres Třebíč)

Popis:
Jedná se kamenný blok přibližně trojúhelníkového tvaru o rozměrech cca 3 x 3x 4 m. Kámen má prohlubeň o průměru cca 70 cm a hloubce asi 25 cm. Z prohlubně vychází k severozápadní straně drážka, která sahá až ke dnu. Drážka je nepochybně vytvořena člověkem.

Pověst:
Jedná se o staré pohanské obětiště, kde se obětovala zvířata, ze kterých strůžkou v kameni odtékala krev.
Dle publikace "Kamenná a Klementice včera a dnes, L.P.2008" (autor Ladislav Eichler) tak toto místo navštívil Jakub Deml ve společnosti Vitězslava Nezvala a Otokara Březiny.


Poblíž tohoto obětního kamene je kámen, ve kterém je vytesán reliéf latinského kříže, spíše křížku Je znatelné, že kříž vysekal člověk, není přírodního původu. A důvod? Přesný důvod neznám, pouze má doměnka. Křížek vznikl později a snad to mělo značit dodatečné posvěcení tohoto "pohanského" místa.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky