Klementice - Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Klementice

Osada Klementice
(obec Kamenná, okres Třebíč)

Osada katastrálně spadá pod obec Kamennou, kde má i své zastoupení v obecním zastupitelstvu. Do osady vede pouze jedna silnice, odbočka ze silnice Kamenná - Tasov. Při příjezdu do osady je vidět, že tato osada žije. Dochází zde ke stavbám případně k rekonstrukcím domů, které zapadají do rázu osady. Též lze zde nalézt (z pohledu laika) i přesný opak, který tento ráz ruší.
V okolí osady je několik zajímavostí, které stojí za to si prohlédnout a  tímto Vás zvu na hezkou vycházku se sedmero zastaveními.Kaplička

Naše první zastávka a zároveň jako výchozí bod je kaplička.
V osadě Klementice nalezneme kapličku, která byla postavena roku 1840, která je zasvěcena Svaté rodině. Kaplička spolu s polní cestou je v lokalitě zvané Vejvoz.


Kříž "U zbořeného mostu"

Pokračujte polní cestou vedoucí z Klementic kolem kapličky k lesu. Nikde neodbočujte a brzo dodejte k našemu druhému zastavení.
Druhé zastavení je u kříže "U zbořeného mostu".  Je zde křižovatka lesních cest z Oslavy do Budišova a odbočka do Klementic.
Místo křížení nese název "U křížku a je zde rozcestník.

Kříž je z roku 1869 a patří rodině Zedničkové z Klementic č.p. 15.


Křížový kámen
Asi 500 metrů od tohoto kříže, směrem k Oslavě, stojí na pravé straně křížový kámen a zde je naše třetí zastavení.
Více informací o tomto křížovém kamenu naleznete na stránkách křížového kámene č. 0687  Budišov.Malé odbočení z cesty naší vycházky. Kousek před křížovým kamenem si povšimněte ve stráni kamenných "koulí". Jako by se chtěli každým okamžikem rozkutálet dolů po stráni, jen jim vtom brání dva vzrostlé  stromy. Po bližším zjištění zjistíte, že tomu tak není, to jen příroda se tu vypořádala s růstem stromů.


Kámen "osmatřicátý"
Pokračujeme dále po cestě a po dalších asi 200 metrech u soutoku potoků v lokalitě Trojúhelník leží neveliký kámen, naše čtvrté zastavení. Na kamenu je vytesán v rámečku letopočet 1938. V roce 1938 jako projev protestu proti mnichovské zradě vytesal zednický mistr pan Holubář z Klementic do tohoto kamene datum 30.9.1938. Když se o tom později v době německé okupace dozvěděl majitel budišovského panství baron JUDr. Richard Baratta-Dragono, přikázal odsekat měsíc a den v tomto datu. I tak však kolemjdoucím pocestným připomínal kámen s číslem 1938 začátek poroby Československa.


Hraniční kámen
Asi 8 m od kamene "osumatřicáty" u soutoku potoků v lokalitě Trojúhelník, se nachází hraniční kámen, naše páté zastavení.
Jedná se o pískovcový kámen s vytesaným písmenem "N". Vyznačuje trojhranici Klementice - Oslava - Studnice.


Kamenný mostek
Při pokračování v cestě směr Oslava, tak asi po 250 m přijdete ke kamennému mostku a to je již naše šesté zastavení.
Jedná se o skupinu poskládaných kamenů, mezi kterými protéká Kundelovský potok pod Klementicemi. Voda se zde nejprve propadá mezi kameny, aby na druhé straně zase mohla tryskat z pod kamenů.
Mostek leží přímo na hranici katastru obce Kamenná-Klementice a obce Oslava, lokalita U Kamenného mostku.


Panská cihelna
A po dalších asi 100 m od kamenného mostku se mají nacházet zbytky panské cihelny, což bude naše sedmé a poslední zastavení této vycházky. Ale zde Vás musím pozvat později, nejprve jej sám musím nalézt.

Od kamenného mostku pokračujte cestou, po pravé straně Kundelovské potoka, která vzápětí uhýbá doprava směrem ke Klementicím. Po vystoupání mírného kopečka výjdete u místní nádrže - koupaliště. A to je konec malého výletu za poznáním.

Tak jak vidíte, jedná se o velice hezkou vycházku, krásnou přírodou a cestou, která není nijak náročná.
Nashledanou, příště se sejdeme například v okolí obce Kamenné.

Zde uveřejněné informace jsou převzaty jednak ze stránek obce Kamenné a jednak z publikace KAMENNÁ A KLEMENTICE VČERA A DNES  L.P.2008, autor Ladislav Eichler.  Vydala obec Kamenná u příležitosti 50. výročí otevření kulturního domu a setkání rodáků a přátel Kamenné a Klementic v roce 2008.
Tuto publikaci jsem získal od pana starosty obce Kamenné, čímž mu tímto děkuji.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky