- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

1956  Krahulov
(okres Třebíč)


Rozměry:
 
83 x 51 x 9,5-16 cm


Popis:
Jedná se o spodní část křížového kamene, na které je rytina nohy kříže. Kamenu chybí vrchní část, odhadem tak 40 cm.


Pověst - historie:
/dle článku "Kámen, který nepřežil dobu budování", Horácké noviny, ročník VIII, č.27, 4.dubna 1997/
"… jedná se pravděpodobně o kámen smírčí, může se však jednat i o hraniční kámen. Teorii o hraničním kamenu však nabourává fakt, že tento kámen nestál na hranicích panství, ale pouze na hranicích panství, ale pouze na hranicích obecních katastrů (to je velmi výjimečné). Kameny na hranicích dvou panství nejsou výjimkou. Pro příklad nemusíme chodit daleko, dva z nich najdete blízko Hrotovic.
Nezbývá nám tedy než se přiklonit k teorii o smírčím kamenu. I jeho stáří se dá určit, bohužel však jen odhadem. Vezmeme-li v úvahu, že od 14. do 16.století byly vztyčovány v převážné většině smírčí kříže a že kamenné desky se objevují krátce před třicetiletou válkou, lze dobu jeho vztyčení datovat do první poloviny 17.stoleti. Samozřejmě, že ani tato teorie nemusí být pravdivá. Kameny byly totiž vztyčovány i z důvodu náboženských, výstražných, mýtných apod."

Umístění:
/dle článku "Kámen, který nepřežil dobu budování", Horácké noviny, ročník VIII, č.27, 4.dubna 1997/
" … "Kámen stával o několik metrů níže. Pamatuji si, že to bylo ještě tak před dvaceti lety." Vzpomíná Miloslav Pospíšil z Krahulova.
Poté některý z aktivních zemědělců omotal kámen řetězy a připřáhl za svůj traktor. Pískovec pomalu opustil zemi, kde stál mnoho let. Dopadl na tvrdou zem, kámen povolil a jeho horní část s břevnem kříže se oddělila od vlastního masivu.
Kámen se od té doby nehnul. Kromě horní části, která beze stopy zmizela. "Hledal jsem ji na všech možných místech, ale bezvýsledně." říká trochu zklamaně Miloslav Pospíšil.
….
….
Miloslav Pospíšil se před několika lety rozhodl, že kámen opraví a opět vztyčí. Jak jsme již uvedli, nepodařilo se mu najít chybějící část. I přesto od svého záměru neopustil. Původně ho chtěl schovat ve svém domě, a to do doby, až by našel zbývající část. Záměrem bylo vrátit ho zpátky na původní místo. "Měl by zůstat tam, kam ho před léty někdo postavil." říká Miloslav Pospíšil. Jeho snažení však skončilo na váze kamene. …"


Náčrtek kamene jak mohl vypadat
/HoN, ročník VIII, č.27, 4.dubna 1997/


Kámen ležel v této poloze více než dvacet let
/foto HoN, ročník VIII, č.27, 4.dubna 1997/

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky