Lamberk - Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Lamberk

Zřícenina hradu Lamberk /Langenberk/
(obec Březník, okres Brno-venkov )

Popis:
Zřícenina hradu pocházející z roku 1376. Od hradu je krásný výhled.

Více se dovíte na stránkách www.hrady.cz .


Přístup:
Nejjednodušší přístup bude asi z obce Březník Anina cesta a pak po červeně značené cestě ke zřícenině Lamberk, ale tuto cestu nemáme projitou. My jsme si zvolili trošku náročnou, ale za to kratší cestu. Od zříceniny Sedleckého hradu jsme sešli k Oslavě a od srubu Plechárna jsem vyšli (správně spíš vylezli po čtyřech) na cestu kousek od zříceniny Lamberk. Po prohlédnutí zříceniny jsem se vydali na Vlčí kopec přes brod Pod Vlčím kopcem.

Malé upozornění (platí pro  r.2008):
V místě, kde je umístěná informační tabule, na vrchu zříceniny hradu Lamberk (tabule je upevněna na kmenu stromu) mne v létě poštípaly vosy, když jsem si fotografoval tuto tabuli. Následně jsem byl donucen dát se na ústup (seběhnout dolů). Tak nevím zda někde poblíž není vosí hnízdo.

Níže uvedennou skycu hradu Lamberk kreslil syn dle předlohy knihy POOSLAVÍ A POJIHLAVÍ, autor Jiří Lysák

JAN SOKOL, KRÁLOVSKÝ RYTÍŘ Z HRADU LAMBERKA

Hrad Lamberk dal před r.1377 postavit Jaroslav z Knižnic a Krumlova. Nejslavnějším držitelem byl jeho syn Jan (Ješek) zvaný Sokol, hejtman krále Václava IV.

Po službě na pražském Vyšehradě se r.1400 vrátil na Moravu a společně s Hynkem Jevišovickým z Kunštátu ("Suchým Čertem") se postavil na stranu markrabího Prokopa proti panské jednotě.

Ve službách markrabího Jošta se r.1404 společně se "Suchým Čertem" vyznamenal úspěšnou obranou královského města Znojma proti Zikmundovi. V letech 1407-1408 se zapojil v Rakousích do bojů mezi poručníky vévody Albrechta V. - Leopoldem a Arnoštem.

Vrcholem Janových vojenských úspěchů byla r.1410 účast ve slavné bitvě u Grunwaldu. Jan byl tehdy králem Václavem IV. Pověřen, aby sestavil vojsko na pomoc Polákům proti Řádu německých rytířů. S pomocí českých a moravských rytířů polsko-litevské vojsko zvítězilo, Řád německých rytířů byl poražen.
A tady také skončil život rytíře Jana. Za nevyjasněných okolností byl po dobytí hradu Radzyně otráven.

Z obou jeho synů (Mikuláše a Jaroslava) se později stali husitští hejtmani. Mikuláš zemřel r.1446. Přímo osudově působí, že téhož roku byl moravskými stavy zbořen i jeho rodný hrad Lamberk.

Tuto pamětní desku věnovali členové VETERAN VEHICLE CLUBU Březník svému patronovi panu Janu Sokolovi z Lamberka, jehož jméno klub nese.

Dne 22.září L.P. 2007              VVC Jana Sokola z Lamberka Březník

Výše uvedený text je opisem informační tabule, umístěné v blízkosti  pamětní desky.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky