Mastník - Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Mastník

0823  Mastník (okres Třebíč)

Rozměry:
 77 x 51 x 9,5-16  cm

Popis:
Nahoře zakulacená kamenná deska s jednoduchým  obrysem kříže. Na odvrácené straně kamene je letopočet 1797.

Pověst:
Připomíná sebevraždu myslivce, který se nepohodl na zámku v Sádku.

/dle jiných stránek/
Pověst o něm vypráví, že tudy každou sobotu chodíval myslivec ze Starče na Sadek. Jedenkráte se však dopustil špatného a hrozilo mu propuštění ze služby. S touto myšlenkou v hlavě se na zpáteční cestě zastřelil a kámen označuje místo tragédie.


/J.Jordán, Třebíč/
Kámen mezi obcemi Stařeč a Mastník, od silnice vlevo.
Kříž na lícní straně mělce vyryt do hloubky asi 1 cm. Taktéž litery na rubové straně. Opracování jednoduché. O kameni mi není nic známo. V letopočtu na rubové straně otočená druhá číslice.
Rozměry: Výška kamene nad zemí 72 cm, šířka 52 cm a tloušťka 10 cm.
Fotografoval Josef Jordán, junior, srpen 1999

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky