- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Mikulovice - HK1
(lesní lokalita Roubenec, okres Třebíč)

Rozměry:  30 x 23 x 16 cm

Popis:
Jedná se o opracovaný kámen obdélníkového tvaru s horní zaoblenou stranou (není skutečný oblouk, ale částečně zešikmené strany).
Na přední straně (od lesa) v horní části  je negativně nápis H * L * , v dolní části je negativně vročení 1760.
Na druhé straně (od pole) je negativně písmeno H *, další část je poškozená (odlomená), zde bylo původně písmeno S, v dolní části je negativně vročení1760.
Na horní straně měrka, čtyři důlky v tvaru kříže.
Tento HK shoduje s hraničním kamenem HK2 - kameny jsou poblíž stejného hraničního výkopu.

Pověst - historie:
Jedná se o hraniční kámen, který vyznačoval hranice sádeckého a lesonického panství.
H * L * => Herrschaft Lessonitz in Mähren /panství Lesonice na Moravě/
H * S     => Herrschaft Sadek /panství Sádek/
Na této straně hranice by dle indikační skici Mastník 1824 mělo být sedm takovýchto HK a dle indikační skici Mikulovice 1824 mělo by zde být pět takovýchto HK.

Lesonické panství a připojené statky
Roku 1690 koupil lesonické panství Karel Gofried Aichpichl.
V témže roku přikoupil slavický statek.
V roce 1695 přikoupil ratibořický statek.
V roce 1720 jeho syn Josef Ignác připojil statek výčapský.
V roce 1770 koupil panství lesonické a připojené statky hrabě František Nadasdy.

Sádek
V roce 1678 koupil zadlužené sádecké zboží moravský zemský advokát Gottfriedu z Waldorfu, teprve nedlouho před tím povýšený do rytířského stavu.
V roce 1796 Waldorfové, kteří si za svého držení Sádku domohli hraběcího stavu, vymírají po meči a dědicem jejich statků se stává hrabě František Kajetán Chorinský z Ledské, synovec hraběte Gottfrida Ignacze z Waldorfu.


Stabilní katastr, indikační skica, sign. MOR152118240, Mikulovice /Nikollowitz/ - 1824,
Moravský zemský archiv v Brně


Stabilní katastr, indikační skica, sign. MOR147918240, Mastník /Mastnik/ - 1824,
Moravský zemský archiv v Brně

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky