- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Mikulovice - HK2
(lesní lokalita Roubenec, okres Třebíč)

Rozměry:  38 x 25 x 16 cm

Popis:
Jedná se o opracovaný kámen obdélníkového tvaru s horní zaoblenou stranou (není skutečný oblouk, ale částečně zešikmené poškozené strany).
Na přední straně (od lesa) je negativně písmeno H *, další část je poškozená (odlomená zvětralá), původně zde bylo písmeno S, v dolní části je negativně část vročení 760, číslice 1 poškozena (dolomená zvětralá část kamene).
Na druhé straně (od pole) v horní části  je negativně nápis H * L * , v dolní části je negativně vročení 1760, přičemž z číslice 0 je část poškozená (odlomená zvětralá).
Na horní straně měrka, tři důlky v tvaru kříže, čtvrtý důlek poškozen (odlomená zvětralá část kamene).
Tento HK shoduje s hraničním kamenem HK1 - kameny jsou poblíž stejného hraničního výkopu, ale celkově je v horším stavu.

Pověst - historie:
Jedná se o hraniční kámen, který vyznačoval hranice sádeckého a lesonického panství.
H * L *  => Herrschaft Lessonitz in Mähren /panství Lesonice na Moravě/
H * S     => Herrschaft Sadek /panství Sádek/

S tímto hraničním kamenem bylo někdy hýbáno, neboť je pozičně otočen. Strany kamene neodpovídají vůči bývalým panstvím, jsou přesně naopak.
Na této straně hranice by dle indikační skici Mastník 1824 mělo být sedm takovýchto HK a dle indikační skyci Mikulovice 1824 mělo by zde být pět takovýchto HK.


Stabilní katastr, indikační skica, sign. MOR147918240, Mastník /Mastnik/ - 1824,
Moravský zemský archiv v Brně


Stabilní katastr, indikační skica, sign. MOR152118240, Mikulovice /Nikollowitz/ - 1824,
Moravský zemský archiv v Brně

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky