- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Hrádek
(okres Třebíč)

Popis:
Jedná se pozůstaky hrádku, s největší pravděpodobností předchůce osídlení zaniklé středověké vsi Mstěnice, jež je poblíž.

/přepis z knihy VLASIVĚDA MORAVSKÁ - II.MÍSTOPIS MORAVY - Díl VI. místopisu  - ZNOJEMSKÝ KRAJ - HROTOVSKÝ OKRES,
napsal prof.dr.František Dvorský roku 1916
/

Mstěnice

Asi hodinu jižně od Hrotovic v malebném údolí potoka Mocly stávala ves Mstěnice. Stopy po ní viděti dosud: v rovině u potoka pevné základy jakéhosi většího stavení (snad dvora) a nad ním na vrchu lesem porostlém hradisko s dvojitým kruhovitým valem. Lid vypravuje o tom místě, že tam stávala osada jménem "Křtěnice". Vesnice ta bývala samotným statkem, dle něhož se delší dobu psal vladycký rod ze Mstěnic neb ze Mstěnic. Ves připomíná se ve veřejných listinách teprve ke konci 14.století.
R. 1393 Vilém ze Slavíkovi prodal Henslinovi z Bohunic ves Mstěnice s tvrzí a Henslin své manželce Marketě 300 kop věna na tom zboží zapsal.

……

Syni Jana (II.) ze Mstěnic, Jan David a Alexandr  [matka pani Kunka z Oldřišova a ze Mstěnic], zapsali r. 1466 Mstěnice s příslušenstvím, s mlýnem, rybništěm, potoky, velkými a malými Vaňkovy z Říčan.
Za válek krále Jiřího s uherským králem Matyášem jako mnoho jiných vesnic také Mstěnice vzaly za své.
Roku 1490 Jan Zelený z Říčan vložil tvrz pustou Mstěnice Mikuláši Tulešickému z Pece a r. 1498 vkládá Mik. Tulešický tvrz a ves pustou Mstěnice Jindřichu Janovskému z Vlašimě; toho roku jmenuje se ves pustá "Mstěníky".

Roku 1579 prodal a vložil Jiří Janovský z Vlašimě Veronice Zelené z Říčan tvrz a ves pustou Mstěnice, čímž spojena byla navždy se statkem Hrotovským.
Roku 1583 muž Veroniky Arnošt Zahrádecký ze Zahrádek a na Krhově pohnal p. Viléma z Lipého na Hrubšicích, že mu jest toho roku pobral desátek z pohanky z pusté vsi Mstěnic a dovolával se svědků úředníků krumlovských, že ten desátek patřil do Krhova.
Legenda k obrázku vpravo:
1.  Jádro Hrádku
2.  Vnitřní příkop
3.  Vnitřní val
4.  Vnější příkop
5.  Vnější val
6.  Půdorys budovy na předhrádí
7., 8., 9.  Sondy
Přístup:

Nejjednodušší přístup je z Hrotovic místní lokality Nové Dvory a dále kolem zemědělských objektů polní cestou k Hrádku. Nelze minout, neboť poblíž je umístěná informační tabule.
Vlevo od informační tabule je začátek lesní cesty. Po ní se vydejte, po levé straně budete mít oplocení paseky. Po cca 80m odbočte vlevo a zde překročte spadené oplocení dané paseky a dále pokračujte mírně vpravo do kopce až narazíte na pozůstky zdiva budovy na předhradí.

Doporučuji si vzít sebou obrázek půdorysné situace (např.kopii obrázku výše uvedeného) pro lepší orientaci.

Druhý přístup je z lokality zaniklé středověké vsi Mstěnice. Musíte v některém místě překonat říčku Rouchovaku, ale upozorňuji, že suchou nouhou jen těžko. Našel jsem jen jedno místo (platí pro jaro 2009), ale pokud nejste trošku duší dobrodruha tak jej nedoporučuji.
Poblíž býval asi mostek, po kterém zůstaly zbytky. Hned vedle je místo (brod) kde se nechá Rouchovanka překonat. Po přebrodění říčky již uvidíte v dálce před Vámi informační tabuli, ke které se musíte dostat.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky