- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Středověká ves Mstěnice
(okres Třebíč)


Popis:

Jedná se o vykopávky zaniklé středověké vsi, z období 2.poloviny 13.století až rok 1468. Ves zanikla při tažení uherského krále Matyáše Korvína na Třebíč r. 1468. V roku 1960  byl na této lokalitě zahájen archeologický výzkum. Dnes pokračují vykopávky blíže k brodu přes Mlýnský potok.

Přístup:
První varianta přístupu je jít z obce Hrotovice po zelené turistické cestě.
Druhá varianta je vydat se vozidlem z obce Rouchovany směr Přešovice. A asi v první třetině celkové vzdálenosti do obce Přešovice je prudší zatáčka vlevo. U této zatáčky je též odbočka na polní cestu k lesu. Zde zanechte vozidlo a odtud pěšky lesním žlebem. Dále přes brod Mlýnského potoka. U tohoto brodu je dřevěná lávka, ale ve velice špatném stavu. My jsem sice  tuto lávku použili, nechtělo se nám v březnu do vody, ale její použití stejně nedoporučuji. Až se budete vracet zpět, můžete posedět a nabrat sil u zbudovaného zastavení pro kolemjdoucí, které je ale trochu nadčasové (okolo jsou teprve malé stromky, místo je po těžbě dřeva) a umístěné mimo cestu. Blízko tohoto zastavení je studánka, ale nevím jak je to s kvalitou této vody.

Po prohlídce zbytků zaniklé středověky vsi Mstěnice, Vám doporučuji pokračovat cestou k návštěvě lokality zaniklého Hrádku, ale čeká Vás překonání říčky Rouchovanky. Vice na stránkách Hrádku.
A nebo se můžete vydat na cestu zpět.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky