Rešice - Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rešice

Kamenný památník - Rešice
(Přírodní park Rokytná, říčka Rouchovanka, obec Rešice, okres Znojmo)

Rozměry:
1.kamenný blok  65 x 55-76 x 243 cm
2.kamenný blok  72 x 58 x 237 cm
Horní kamenný blok  53 x 75 x 270 cm

Popis:
Jedná se o dva kamenné bloky postavené na výšku a v horní části je přes ně položen další kamenný blok. Na jednom z bloku postavených na výšku je vytesán text "LEO  5.XI.1904  13.VI.1927".

Pověst:
Dle ústního sdělení,  tento kamenný památník nechal postavit (? hrabě) velkostatkář Robert Goldschmidt na památku úmrtí svého syna - autonehoda při cestě ze Znojma do Tavíkovic.
Velkostatkář Robert Goldschmidt vlastnil zámek v Tavíkovicích (až do roku 1945) a v Tulešicích (do roku 1936).
Potomek pán René Goldschmidt dnes žije v Moravském Krumlově, kde vlastní obchod.

Dle jiných stránek:
V roce 1905 byl hornokounický velkostatek prodán velkostatkáři z Tavíkovic Robertu Goldschmidtovi. Na něj také přešel patronát místní fary. Ještě před skončením války na jaře roku 1918 prodal velkostatkář Robert Goldschmidt část velkostatku Moravské agrární bance.

Současnou podobu tavíkovickému zámku vtisknul počátkem 20. století až jeho poslední soukromý vlastník velkostatkář a podnikatel Robert Goldschmidt, jehož rodině historický areál náležel až do roku 1945.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky