- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

2071  Rudíkov (okres Třebíč)

Rozměry:
 95 x 49 x 24 cm

Popis:
Jedná se o zaoblený kámen s reliéfem klínového kříže a dvěma řádky textu, dole monogram W.K.

/dle J.F.Svobody, Věstník zemědělského musea, roč.X., 1937/
"Památné kameny na moravském Horácku
Druhý příspěvek k soupisu venkovských výtvarných památek
1802: U Budišova [Tř] v oboře za rybníkem po pravé straně lesní cesty k Rudíkovu žulový kámen (obr.13) 95 cm vys., 49 cm šir. a 20-25 cm tlustý, vyrytým rovnoramenným křížem, jehož ramena jsou na konci rozšířena; pod ním nápis: A. 14. ma ge 1802. W. K"

Pověst:
Tento kámen byl údajně vztyčen na památku vozky, který se převrhl s vozem a utopil se v rybníku.

Poznámka:
Chci upozornit na chybně přiřazený katastr obce Rudíkov, správně má být katastr obce Nárameč.

Dále bych chtěl upozornit ostatní badatele na chybu, vztahující se k tomuto křížovému kamenu, uveřejněnou ve Sborníku Společnosti pro výzkum kamenných křížů 2008, Kamenné kříže Čech a Moravy - dodatky z roku 2007-2008. Kde je pod registračním číslem 2405 Budišov popisován objekt, který již dříve dostal reg.číslo 2071. V obou případech se jedná o stejný objekt.

/Josef Mikulášek, Smírčí kameny, Budišovský zpravodaj, 4, 2005/
"…Další kámen najdeme při zeleně značené turistické stezce z Náramče do Rudíkova v lese zvaném Obora u Hodovského rybníka. Tento kámen má na sobě vyrytý klínový kříž a pod ním je, rovněž vyrytý, nápis s letopočtem 1802. Podle pověsti se na tomto místě převrátil vozka (kočí) s vozem do rybníka. Jiná pověst praví, že na tomto místě padl strom na dřevorubce."

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky