- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

6244 Sedlec  (okres Třebíč)

Rozměry:
 68 + 23(podstavec) x 46 x 14 cm

Popis:
Jedná se o kamennou zaoblenou desku, v horní části je reliéf latinského kříže a pod ním je nápis "HIER STARB KARL CZEPL DEN 9TEN JUNI 1842".

Pověst:
Dle informační tabule umístěné u kamene - upravili Jaroslav Bohuslav a Marie Fejtušová z Březníka, LP 2008
Tento náhrobní kámen s vytesaným jménem je připomínkou tragické události, ke které došlo na tomto místě roku 1842. Tehdy byl na sedlecké straně řeky Oslavy fořtem jistý Czepel (Cepl), velký nepřítel pytláků. Poddaní žili v nouzi, robotovali za malý plat, museli se povinně účastnit honů, ale zvěř dostali jen páni. A tak se tvořily tlupy pytláků, kteří lovili zvěř bez povolení pána, aby aspoň trochu přilepšili rodině. Používali pušky předovky, které se nybíjely zepředu přímo do hlavně. Místo broku dávali sekané olovo. Na pytláky pořádali hajní s fořtem pravý hon. Jakmile spatřili v lese nějakého pytláka, zastřelili ho a na místě zakopali. Tak se nevrátilo k rodinám mnoho otců - živitelů.

Při jedné takové přestřelce byl postřelen pytlák Studený ze Svatoslavi. Přestože byl raněný, podařilo se mu utéci a schovat se v lese. Na druhý den ráno uviděl pasák krav Dobrovolný z Březníka v řece na místě zvaném Ostrov člověka, ležícího ve vodě. Byl to postřelený pytlák Studený. Prosil Dobrovolného, aby mu pomohl. Ten nemeškal a běžel do vesnice sehnat povoz. Lidé potajmu dopravili Studeného do obecního špitálu v Březníku č.p. 85, kde však těžce zraněný pytlák zemřel. Kamarádi zesnulého slíbili, že se Ceplovi pomstí a sprovodí ho ze světa. Střelbou vylákali jeho i hajné do lesa, obklíčili je a fořta zastřelili. Taková byla pomsta pytláků za smrt jejich kamaráda. Tuto událost zaznamenal ve své soukromé kronice pan Řezanina řečený "kupčík" z Březníka č.p. 108.

O umístění tohoto křížového kamene jsem se dozvěděl díky soutěži Příběhy psané do kamene II, kterou pořádá Sokol Třebíč.
Tímto autorům soutěže panu Janu Lukáškovi a Jiřímu Nožičkovi děkuji.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky