Sedlecký hrad - Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Sedlecký hrad

Zřícenina Sedlecký hrad /Nový hrad/
(obec Sedlec, okres Třebíč)

Jedná se o zříceninu hradu vybudovaného asi na přelomu 13.a 14.století, která je obtékána ze tří stran řekou Oslavou.
V místech dnešního Sedlecké hradu je prokázáno pravěké osídlení, časově 6000 až 3500 př.n.l. . Dále se zde našli fragmenty keramiky patřící časově asi 3500 až 2000 př.n.l. a též fragment keramiky z období 11. až 12.století.
O hradu se více se dovíte na stránkách  www.hrady.cz .

Přístup:
Z obce Sedlec polní cestou k lesu, směr Oslava. Pokud pojedete vozidlem, vozidlo musíte odstavit na začátku lesa, kde je závora a dále pokračovat pěšky či na kole. Pokud nebudete nikde odbočovat, přijdete na rozcestí. Vydejte po zeleně značené cestě doprava. A tato cesta Vás zavede k dalšímu rozcestníku a od něj se vydejte směr Sedlecký hrad.
Celková vzdálenost trasy je asi 2 až 2,5 km, počítáno od závory.

Pokud by jste se na prvním rozcestí vydali vlevo, po zeleně značené cestě, směr Zňátky, tak ve vzdálenosti asi 500 m od tohoto rozcestí je po pravé straně umístěn křížový kámen Sedlec.

Níže uvedennou skycu Sedleckého hradu kreslil syn dle předlohy knihy POOSLAVÍ A POJIHLAVÍ, autor Jiří Lysák.


Tří kříže postaveny jako smírná oběť tragické události, které se odehrála v době panování posledního majitele Sedlecké hradu.
Ten, podle dochované legendy, nerozvážně uschoval svoji ženu a dvě děti před svým odjezdem na neznámém místě. Na cestě se však nečekaně zdržel a při svém návratu našel všechny tři mrtvé.
To, že zde kříže stojí od dávných dob dokládá fakt, že katastr celého výběžku řeky (na kterém se hrad a kříže nacházejí) je v mapách označen "U třech křížů". Místo bylo známé, uctívané a docházela sem procesí z blízkého i dalekého okolí.
Hrad byl po jeho opuštění (po roce 1450) postupně rozebírán na jiné stavby v okolí (Anina cesta, Vlčí kopec, obec Sedlec). Posledně posloužil ke stavbě družstva v letech 1955-56.
Kříže, renovované v období mezi válkami, byly zřejmě z velmi kvalitního dřeva, neboť členům družstva dobře posloužily jako trámy na jejich hospodářských staveních.
Občané Sedlece na základě dochovaných zpráv a dokumentů tyto kříže v roce 2003 obnovili, aby znovu mohly připomínat výše uvedenou událost a aby místu byla dána úcta tak, jak se odedávna patří.
Po zničení neznámým vandalem obnoveno 14.dubna roku 2007.
               Výše uvedený text, je opisem informační tabulky, umístěné u zříceniny Sedleckého hradu.


Až si prohlédnete výše uvedenou zříceninu, sejděte si dolů k řece Oslavě. Na druhém břehu řeky na levé straně uvidíte malý srub, zvaný Plechárna, který je jedním z prvních srubů postavených u Oslavy. A nahoře nad Vámi bude vrch zříceniny hradu Lamberk se zbytkem opěrného zdiva.
Když jsme tam byli, tak řeku jsme mohli přebrodit suchou nohou, neboť v řece byl spadený kmen stromu, po kterém jsme přešli.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky