Slavičky - Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Slavičky

/Josef Jordán, Třebíč/
V knize Jana Dokulila "Náš kraj v pověstech a lidovém vypravování", kniha byla vydána v roce 1936, vlastním nákladem vytiskla Čapkova tiskárna v Třebíči, je o tomto kameni zmínka na str.118 .
Volně citují:
"Na tomto místě byl zabit mlynář Hamža, pod nápisem je vytesáno mlýnské kolo. Událost tato se měla přihodit v roce 1534."
0340  Slavičky (okres Třebíč)

Rozměry:
  90 x 52 x 14 cm

Popis:
/dle J.F.Svobody, Věstník zemědělského musea, roč.X., 1937/
"Památné kameny na moravském Horácku.
Druhý příspěvek k soupisu venkovských výtvarných památek.
.....
.... 1534: u Slaviček
[] v Kotrbově poli nedaleko obce poblíž silnice do Dalešic nad Silničním rybníkem kámen 58 cm široky a 110 cm vysoký, ozdobený křížem v kruhu, nad nímž je nápis: LETA BVOZIHO 1534 W ZOTA PO SWATEM WAZLAWIE SABIT GEZT TVTO IAN SALA "

Pověst - historie:
/prof. dr. František Dvorský, Vlastivěda moravská, Třebíčský okres, str.389, 1906/
"Slavíčky
… Nedaleko vesnice poblíž silnice do Dalešic stojí v poli přes metr vysoký kamenný pomník, jenž hlásá, že na tom místě r. 1534 zabit byl mlynář Hamža. Pod nápisem jest znak mlynářský, kolo."

Po Slavičkách se traduje, že v hlubokých lesích před dávnými časy byl v těchto místech zabit nějaký cizinec, prý Polák.

/J.F.Svoboda, Věstník zemědělského musea, roč.X., 1937/
"Památné kameny na moravském Horácku.
Druhý příspěvek k soupisu venkovských výtvarných památek.
….
POZNÁMKY:
4 ..... Podle VTř str.389 je prý pod nápisem, který hlásá, že na tom místě byl r. 1534 zabit mlynář Hamža, mlynářský znak, kolo. - Lidé umisťují sem známé dvě látky pověstí: V domě č.9 bydlel hajný, kterého pocestný poprosil o nocleh a věřil se mu, že má u sebe mnoho pěněz. Hajný nocleh odepřel, pocestnému lesem nadešel, zabil ho, ale našel u něho pouze 32 kr. Na mrtvé tělo položil velký kámen, pod nímž pocestný nalezen. - Otec nynějšího majitele pole dal kámen doma na zápraží, ale v noci se ozýval hlas: "Kdes vzal, tam zase polož!" a ráno poskakoval kámen na hnojišti. To se opakovalo a pokoj byl teprve, až hospodář odvezl kámen na původní místo. (Sdělil s popisem učitel Jan Příbek.)"

Fotografie z rukopisu p.Františka Hrůzy, Třebíč, 1984

Nákres z rukopisu p.Josefa Jordána, Třebíč

Co jsem zatím zjistil k výše uvedené pověsti č.1:
V katastru obce  Dolní Heřmanice  u řeky Oslavy se nachází mlýn č.p. 40, který je v kronikách uváděn jako Hamžův mlýn. Nyní se nazývá  Řihákův mlýn. Rod Řiháků koupil  mlýn v roce 1918 od  Hamžy(jiný pramen uvádí rok 1922). Poslední záznam v kronice obce k rodu Hamžů je  " + 7.4. 1885 Hamža Norbert".
Více informací  o rodu Hamžů by mohla poskytnout  farnost v Budišově, okr.Třebíč, kde mají Hamžové hrobku u  tamního kostela. Farností patřili tehdy k Budišovu.
/výše uvedené informace mi poskytl pán starosta obce Dolní Heřmanice a timto mu děkuji/

Hamžův mlýn (dnes Říhákův mlýn) byl vybudovaný jistým Hamžou kolem roku 1640 a první zmínka o mlýnu pochází z roku 1668 a pověst, k výše zmiňovanému kamenu, mluví o roku 1534.
V roce 1775 byl majitelem Hamžova mlýna Václav Hamža.


Asi 1,5 km od Hamžova mlýna, proti směru toku řeky Oslavy, se nachází Eliášova Myslivna (hájenka). Dříve Eliášův mlýn. V roce 1775 byl jeho majitel Antonín Hamža, dříve Antonín Eliáš. Dnes je zde Rekreační zařízení Nesměř.


Po bývalém mlýnu se do dnes zachovala pouze strouha náhonu, kterou dnes využívá ke svému provozu malá vodní elektrárna.

Další údaje týkající se Hamžova mlýna:
  -- 1691-1740 -> narození
  -- 1846-1879 -> narození
  -- 1880-1900 -> narození
  -- 1846-1900 -> zemřelí
/Římskokatolický farní úřad Budišov - Brněnské biskupství, děkanát Velké Meziříčí /

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky