Stareč - Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Stareč

2347  Stařeč
(okres Třebíč)

Rozměry:
 63 x 50 x 28 cm

Popis:
Na kameni je reliéf kříže.

Pověst - historie:
/František Peštál, Našim krajem, 4, str.45 až 48, 1991/
"Některé památné kameny, které se nedočkaly našich dnů
Každý kraj má své pověsti lidové, jež se vztahují k různým památným místům, kamenům, křížům, obrázkům, božím mukám a jiným mrtvým svědkům dávné minulosti . Tyto lidové pověsti a mrtví svědkové připomínají mnohdy významné události, na než se už jinak zapomnělo.
…….
4. Památný kámen u Starče.
  Rozměry: 65 x 56 cm
  O tomto kameni vypráví pověst Nešťastná sázka.
 V Třebíči bylo jednou v pondělí "U posledního groše" hlučno. Sedláci prodali obilí a soukeníci své výrobky. Dopřáli si tedy jídla i pití. Byli veselí a bujní. Jeden občan ze Starče se chlubil svojí

silou. Pravil, že donesu míru hrachu bez odpočinku až domů. Zato mu slíbil jistý soukeník látku na celé šaty. Zdvihli pravice, plácli ruku o ruku a ujednáno. A tak vyšli z hospody; sedlák přehodil pytel s hrachem na rameno a kráčel statně kupředu. Za nimi šel zástup zvědavých diváků. Tehdy ještě nebyla nová silnice, šlo se k Větrníku do kopce a potom vozovou cestou ke Starči. Venkovanu začalo být břímě těžko již uprostřed cesty, ale přemáhal se, aby sázku vyhrál. Blízko u Starče klesl raněn mrtvicí a skonal. Látku na oblek už nepotřeboval.
Na paměť této nešťastné příhody byl tu postaven kámen, na němž byl vytesán kříž. Stával před prvním domkem Starče na kraji pole nad úvozem po levé straně silnice Třebíč-Stařeč. Kámen zmizel v šedesátých letech.
Sestaveno s použitím pověstí z knihy Jana Dokulila Náš kraj v pověstech a lidovém vyprávění."

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky