Štěměchy - Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Štěměchy

0859  Štěměchy (okres Třebíč)

Rozměry:
  87 x 79 x 15,5  cm

Popis:
Velmi oblý kámen ze žuly. Na přední straně reliéf latinského kříže s nápisem MARIANA 1689.

Pověst - historie:
/dle prof. dr. Františka Dvorského, Vlastivěda moravská - Třebíčsko, str.389, 1906/
"Štěměchy, vlastně Dštěměchy
… Les za Dašovem, vlastně nejvyšší kopec, sluje "Mařenka". Pověst vypravuje, že tam byla pro peníze zlosynem zavražděna dívka, jdoucí ze Želetavy. Na pastvisku nedaleko kopce "Mařenky" viděti dosud kámen šikmo do země zapuštěný, na němž vytesán kříž a v něm slovo "Mariána" s letopočtem 1689."

/dle J.F.Svobody, Věstník zemědělského musea, roč.X., 1937/
"Památné kameny na moravském Horácku
Druhý příspěvek k soupisu venkovských výtvarných památek
1689: Štěmměchy [Tř] na pastvisku nedaleko kopce "mařenky" za Dašovem je kámen šikmo do země zapuštěný, na němž je vytesán kříž a v něm slovo MARIANA s letopočtem 1689.
….
….
Poznámky:
…. VTř str. 415 zaznamenává, že prý tam byla pro peníze zavražděna zlosynem dívka, jdoucí ze Želetavy. Jisto, že název lesa a kopce povstal po r. 1689. Podle tvaru jména se zdá, že je to název hodně pozdní a že take pověst není tradicí původní události. Dosvědčuje to i ta okolnost, že se nedostal při mapování do vojenské mapy."


/dle Štěměšského a Dašovského zpravodaje - občasník č.2 - podzim-zima 2003 a dle informační tabule umístěné u kamene/

Mariana - Mařenka

Asi půl hodiny jižně od Štěměch stojí mezi lesy Dašovský mlýn. Vypráví se o něm, že byl postaven za panování Karla IV. A patříval k vesnici Dašovice, která zanikla ve druhé polovině 15. století. Nad ním se vypíná lesnatý kopec, nejvyšší vrch třebíčského okresu - 711 metrů vysoká hora Mařenka. Toto jméno hora dostala koncem 17. století podle jedné nešťastné události.
V té době žil ve mlýně mlynář (podle lánského rejstříku z r. 1672 to mohl být mlynář Tobiáš, nebo jeho potomek) se třemi syny a dcerou Marianou, která prý byla nejen krásná, ale i srdnatá. Tehdejší doba to žádala, poměry byly velmi zlé. Po třicetileté válce zůstalo na Moravě ze dvou milionů lidí jen půl milionu, obydlená byla jen třetina zemědělských usedlostí, přicházeli němečtí osadníci. Lid hynul hladem, pole byla neosetá, protože chyběl dobytek na jejich obdělávání. Rolníci se sami zapřahali do pluhů a orali zemi udupanou vojsky. Není divu, že se velice rozmohli lupiči, zdržující se při lesních cestách a živící se přepadáváním pocestných a formanů. Dašovský mlýn býval pro svou osamělost jejich častým cílem, ale jeho obyvatelé bezpečně ukrytí za jeho silnými kamennými zdmi s úzkými okénky se dokázali ubránit.
Jednou se prý zloději chtěli dostat do chléva a ukrást dobytek. Mlýnští ale uslyšeli šramot a prošli do chléva z druhé strany černou kuchyní. Když viděli, že se lupič zvenčí snaží prostrčit ruku otvorem ve dveřích a odsunout závoru, mlynář mu ji chytil do smyčky z provazu a pevně přivázal. Nevěděl, kolik lapků je ještě venku, proto se neodvážil opustit dům, ale umínil si, že hned ráno dojde pro drába a ten se už o zloděje postará. Jaké bylo překvapení všech, když ráno našli u dveří jen ruku, kterou loupežníci ve strachu z přísného trestu svému druhovi usekli. Jindy se zase dostali málem až do domu právě přes tu černou kuchyni, nezastavili je žádné dveře, protože byli vyzbrojeni sekerami. A tak mlýnští tuto místnost zasypali až po strop kamením.
Mariána, o které se zmiňuje naše pověst, zacházela prý s puškou lépe než její bratři a není vyloučeno, že nějakého lapku zastřelila nebo poranila. O tuto skutečnost se opírá první verze pověsti.
Otec prý poslal Marianu do sousedních Štěměch pro kvásek na pečení chleba. Opozdila se a vracela se domů až k večeru. Mezi Dašovem a Štěměchami, kde je dnes pole "Na perných", býval tehdy les (starší lidé si ještě vzpomínají na obrovské pařezy, které tam po něm zbyly). Mariana spěchala, zapomněla na opatrnost a neznámí vrah ji zezadu probodl nožem. Byl to lupič, který ji chtěl okrást? Nebo některý z lapků, který se chtěl za někoho pomstít a zbavit se nebezpečné obránkyně mlýna? Povídá se i to, že to byl jeden z vesničanů, který hrál v hospodě kuželky. Když odmítla jeho opilecké řeči, pokládal to za urážku, a proto ji sledoval až do lesa, kde ji zabil. To je druhá verze.
Podle jiného vypravování šla Mariana do Želetavy, kam ji otec poslal k panu faráři, který měl po děvčeti poslat menší částku peněz. Mariana svou úlohu splnila, ale v Želetavě se opozdila a to se jí stalo osudným. Číhající lupič ji v lese přepadl, probodl dýkou a obral o peníze. To by mohla být třetí verze pověsti.
Čtvrtou verzí vyprávěla jedna babička ze Štěměch.
"Už je to dávno, zapomněla jsem, která byla tenkrát vrchnost na Sádku, pravděpodobně byl tehdy pánem nad námi hrabě z Waldorfu. To byla robota, páni byli zlí a každý musel na pány zadarmo dělat. Jenom na Březové byl mlynář svobodný, ale přece měl jednu povinnost. Musel dávat svou dceru k pánům do bezplatné služby, jinak by mu zastavili vodu. Tak sloužila mlynářova dcera u správce dvora ve Štěměchách. Paní ji poslala do Želetavy k řezníkovi a do obchodu nakoupit. Děvče zpozoroval v lese nějaký lapka i vyptal se jí, kam jde a co a jak. I uzrál v něm zlý úmysl. Počíhal si proto na ní, když se vracela, ale děvče mělo nějaké tušení a spěchalo z lesa ven. Zlosyn ji nadběhl "Na pernéch" ji přepadl a když se bránila, tak ji ubil, zneuctil, ukradl, co nesla a uprchl. Když se správcová nemohla holky s nákupem dočkat, hledali ji, až na cestě ke Štěměchám ji našli mrtvou. A na tomto místě dal její otec, mlynář, položit tento kámen, na který se díváte, aby se na ubohou nezapomnělo."

Kámen zde stojí dodnes, jenom byl při rozorávání mezí o několik metrů posunut

Kdo ví, jak to vlastně tenkrát bylo - jisté je jen to, že kámen s křížem a vytesaným nápisem MARIANA 1689 opravdu zde "Na perných" stojí a to pod horou, která se opravdu jmenuje Mařenka.

/J.Jordán, Třebíč/
Smírčí kámen mezi Štěměchami a Dašovem
Velký oblý kámen ze žuly nakloněný pod úhlem asi 40° dozadu.Na přední straně je reliéf latinského kříže, který vystupuje asi 3-5 mm nad povrch kamene. Nápis MARIANA vyrytý do svislého ramene kříže je hluboký cca 2 mm. Znaky v levém horním rohu jsou hluboké cca 3-4 mm. Nevím, co tyto znaky znamenají.
Kámen je umístěn u polní cesty mezi obcemi Štěměchy a Dašov. U kameny je umístěna špatně čitelná tabulka s nápisem:
"Tento kámen připomíná zavraždění děvčete r.1699 a dle jejího jména byla zdejší hora pojmenována MAŘENKA" - nejvyšší hora na okrese Třebíč.
Jak výše uvedený nápis uvádí, byla v těchto místech zavražděna dívka Mariana jdoucí ze Želetavy.
Rozměry: Vysoký 80 cm nad zemí, šířka 76 cm a tloušťka 15 cm.
Fotografoval Josef Jordán, junior, 30.června 2002

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky