- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Jestřebí-Stonařov - hraniční kámen
(okres Jihlava)


Rozměry:
35 x 27 x 19 cm


Popis:
Jedná se o kámen obdélníkového tvaru s horní zaoblenou stranu. Na boční straně, blíže ke kapličce,  je uprostřed vytesána vodorovná čára, nad ní jsou nečitelné znaky (symboly) a dole pod čarou je letopočet 1696.

Pověst - historie:
/dle DOMOVOPISu Kněžic u Jihlavy, roku 1937 napsal Jan Večeřa, řídící učitel v. v./
"O tomto mezníku jde pověst:
Potrestaný lesmistr. Před dávným časem žil v Brtnici jeden lesmistr, který s lidem ukrutně zacházel. Nepřál nikomu kus dřeva z lesa a každé provinění trestal trestem krutým. Proto sám v hrobě nenalezl pokoje.

Po smrti chodil v zámeckém stromořadí. Pokřikoval na lid a znepokojoval jej. Někdy se také přidružil k chodcům a doprovázel je cestou beze slova. Tak šel s knězem až do fary, služku doprovázel ze zámku ke sklepu a stále dával najevo, že nemá v hrobě žádného klidu a pokoje. Konečně pokoj nalezl, když kněz jej zažehnal. Lid tvrdí, že tělo jeho nebo jen hlava odpočívá u kapličky pod oním hraničním kamenem.
(Dle A. Hoffmana)"

Dříve kámen určoval hranice mezi jihlavským a brtnickým panstvím, dnes určuje jestřebsko-stonařské hranice.dle Lubormíra PELTANA, Vlastivědný sborník Vysočiny, Historický průzkum hranice jihlavského panství na moravské straně, roč.VIII., str.146, 1992
"V těsné blízkosti silnice u kapličky se nachází hraničník, jehož strana přivrácená k brtnickému panství je půlena vodorovnou rýhou. Pod ní se nalézá letopočet 1696. Horní část je nečitelná."


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky