Templštýn - Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Templštýn

Zřícenina hradu Templštejn - Templštýn
(okres Znojmo)

Nevím, který  název je správný. U této zříceniny je turistické označení Templštýn a na mapě Edice klubu českých turistů je označení Templštejn.
Na řece Oslavě, u obce Dolní Heřmanice, se nachází zřícenina hradu stejného jména - Templštejn.

Popis:
Jedná se o zříceninu velmi rozsáhlého hradu ze 13.století, na řece Jihlavě, u obce Jamolice (okres Znojmo).
Hrad založili rytíři z řádu templářů. Řádoví bratři přišli do tohoto kraje pravděpodobně kolem 13.století a usadili se v nedalekých Jamolicích. Záhy si vybrali vhodné místo nad údolím řeky Jihlavy a mezi léty 1281 - 1298 zde vystavěli opevněné sídlo jamolické komendy.

Přístup:

Nejjednodušší varianta je dojet do obce Biskoupky a dále na kole (vozidlem) k řece Oslavě, do lokality  "Pod Templštýnem". A dotud vystoupat asi 500 metrů ke zřícenině hradu.

Více se dovíte na:   hrady.dejiny.cz nebo www.hrady.cz .1 - Jádro hradu je původním opevněním z konce 13.století, z doby templářů.
2 - Parkánová hradba je vnější hradební zeď. Jako prstenec obepíná hradní jádro. Prostranství mezi jádrem hradbou se nazývá parkán.
3 - Severní budova byla zčásti obytná a částečně sloužila k hospodářským účelům. V přízemí jsou dosud zachována úzká okna, prolomená ve zdivu parkánové hradby.
4 - Jižní palác je honosnější stavbou a pravděpodobně sloužili k obytným a reprezentativním účelům. Horní patro má výšku dvou obvyklých pater a také okna otevřená do nádvoří jsou silně protažená. V patře se dochovaly zbytky topeniště.
5 - Štítová zeď vznikla až v poslední fázi stavebních úprav okolo roku 1470. Návštěvníka hradu upoutá svými rozměry (délka 70m, výška 10m a šířka přes 5m). Účelem této stavby, založené mezi dvěma příkopy před hradem, bylo zvýšení ochrany hradu před účinky zdokonalených palných zbraní. Koruna zdi byla opatřena ochozem, jehož zbytek se dochoval na západním okraji. Za povšimnutí stojí precizní stavby se střídáním vrstev kamene. Zeď nebyla nikdy v úplnosti dokončena. Uprostřed je 6m široká mezera ponechána se záměrem dostavby věže.
6 - Přístupová cesta do hradu měla vést po dřevěných mostech přes příkopy a branou ve věži skrze štítovou zeď.
7 - Studna nebo možná jen cisterna byla vyhloubena uvnitř hradního jádra. Podle pověsti měla hloubku 500 loket (český loket = 0,59m). Pravdou je, že v minulém století byla 14m hluboká, potom byla zasypána a v poslední době znovu prohloubena a zabezpečena železnou mříží.

Pověst o hradní studni
Kolem hradu pásávaly děti dobytek. Pasáci prolézali hradní zdivo a hráli si na schovávanou. Nakonec se usadili u hluboké hradní studně, nanosili si roští, zapálili oheň. Lesem se rozléhal veselý zpěv a jásot.
Když byla zábava nejbujnější, popadl jeden z pasáků, Hlavsa se jmenoval, botu svého druha Lutosiava a v rozpustilosti ji hodil do studně. Bylo po zpěvu a po zábavě. Lutoslav, synek chudých rodičů, se dal do usedavého pláče. Teď nesmím domů, bědoval. Tu ho napadlo, že by se mohl spustit do studně po provaze. Ostatní mu byli hned ku pomoci. Sehnali kdejaký kus provazu, svázali je dohromady. Lutoslav se chytil za jeden konec, ostatní provaz drželi a pomalu hocha spouštěli.

Sláva, už je dole! Už botu vylovil a už ho táhnou vzhůru. Šťastně se dostal nahoru. Radostně zavýskl a prohlíží si botu. Už dole ve studni cítil, že je jaksi tuze těžká. Je asi plná bláta, myslí si, a chce je z ní vyklopit. Ale co to! Místo bláta se zní sypou žluťoučké dukáty.
Teď nevěděl Lutoslav, kam by skočil. Že byl dobrého srdce, rozdělil se o vzácný poklad s druhy. Tomu dal hrst, tomu taky, Hlavsovi dvě a v botě jako by dukátů ani neubylo.
Ale Hlavsovi to bylo málo. Chtěl mít také celou botu zlaťáků jako Lutoslav, ačkoli toho nepotřeboval. Jeho otec byl nejbohatším sedlákem ve vsi. Hodil tedy nyní svou botu do studny a dal se tam spustit. Ještě než dosáhl Hlavsa dna, provaz se buď strhal nebo rozvázal, pošetilý hoch žblunkl do vody, ta se za ním zavřela a nikdo ho už nespatřil.
/tento text je opisem textu z  informační tabule umístěné u zříceniny hradu Templštýn/


Pokud se budete vracet zpět, sejděte kousek pod zříceninu na skály, směrem k řece Jihlavě. A odtud je krásný výhled na rekreační zařízení Pod Templštýnem a na údolí řeky Jihlavy.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky