- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Třebíč - kamenná "lavička"
(lokalita Libušino údolí, Třebíč, okres Třebíč)

Rozměry:
kamenný blok
.....-- 280 x 148 cm
.....-- výška bloku 50 cm
místo ke spočinutí - "sedák"
.....-- 100 x 36-43 cm
.....-- výška zahloubení 7 cm
nápis
.....-- 86 x 15 cm

Popis:
Jedná se o kamenný blok částečně obdélníkového tvaru, jehož pravá strana se svažuje k zemi. Na kamenu je vytesáno místo pro spočinutí. Okolo tohoto sedáku je negativně vytesán text " J.L. 7/11 . 1907 ." a celý tento text je olemován čarou, opět negativně vytesáno.

Pověst- historie:
/E.Nožička a další, Kamenné památky na Třebíčsku, 2012/
"Třebíč - kamenné sedátko
…..
…..
V roce 1907 došlo k dokončení úprav cest a zeleně podél potůčku od Janova mlýna směrem k Terůvkám. V kameni je vytesán monogram "JL" (Jakub Lorenz, zakládající člen Okrašlovacího spolku a datum dokončení úprav). …"

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky