- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Třebíč - památné místo
(lokalita Libušino údolí, okres Třebíč)

Popis:
Jedná se text vytesaný negativně ve sklaním masivu. Text "R 1885 S.to Lombardot".

Pověst- historie:
Tento text vytesali na památku italští dělníci, pocházející z Lombardie a lámající kámen pro stavbu železničního mostu (pilířů) přes Libušino údolí v lomu u Janova mlýna na Stařečském potoku. Tento lom byl v místech, kde je dnes vyhlídka Libušino údolí.

Malá historie třebíčského železničního mostu přes Libušino údolí:
/dle knihy Třebíč ve starých fotografiích, od autorů Miroslava Malouška a Františka Gregora, 2005/
Stavbu nejvyššího a nejdelšího mostu na trati Zastávka - Okříšky vedl August de Seres. Prováděli ji dělníci, kteří pocházeli z Lombardie.
První vlak projel po železničním mostě, který byl 160 m dlouhý a 42,4 m vysoký, při otevření trati 27.května 1886.
Kámen na stavbu pilířů se těžil a lámal na kvádry v lomu, který byl zřízen pod dnešní vyhlídkou na Libušino údolí.

Pohlednice z roku 1900

Pohlednice z roku 1918

/dle jiných stránek/
Podobně jako ve Znojmě byli i do Třebíče povoláni mostaři z Itálie, kteří v letech 1885-1886 postavili 163 metrů dlouhý nýtovaný viadukt. Zatěžkávací zkouška proběhla 10.-11. května 1886; na most najelo šest lokomotiv s tendry.  
Před koncem druhé světové války most Němci zaminovali, ale válku přečkal. V polovině 50. let 20. století byl generálně opraven: vyměněny byly všechny nýtové spoje, zbudována servisní lávka a bezpečnostní výklenky v zábradlí.
Most byl rekonstruován v roce 1987 během nepřetržité 67denní výluky. V červenci 1987 byla stará příhradová konstrukce vysunuta na pižmo věže směrem k městu a na její místo se do osy koleje přesunula konstrukce. Spojitý plnostěnný ocelový nosník nového mostu o třech polích byl zasunut na obě betonové opěry pomocí dvou vyprošťovacích tanků. Původní 320tunovou příhradovou konstrukci nahradil 840tunový truhlíkový nosník. Zatěžkávací zkoušky byly provedeny kolovými jeřáby, přejezdy lokomotivou v různých rychlostech a raketami. Slavnostně byl otevřen 25. září 1987.


Třebíčský železniční most přes Libušino údolí - současnost

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky