Třebíč - Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Třebíč

0567  Třebíč (okres Třebíč)

Rozměry:
 129 x 72 x 28-33 cm


Popis:
Na kameni jsou reliéfy kříže, podkovy, dvou zřejmě kovářských nástroju a nápisy "F.K, IHS, 1628, 16VWFB23".
Dle p.J.Jordána vyobrazeny nástroje jsou kladivo a bednářské tlukátko.
Iniciály prý značí jména městských rychtářů z toho roku a to Františka Berovského a Františka Kamenického.


Pověst:
Podle pověsti nesl tento kámen kovář z Kocandy přes celé město, aby v sázce ukázal, jak je silný. Byla to však jeho poslední cesta. Jakmile postavil kámen na popraviště, svalil se mrtev k zemi. Lidé si povídali, že ho stihl boží trest za to, že přinesl posvátný kámen na místo, kde se popravovali zločinci.
Podle jiných pramenů je to hraničník hrdelního práva města Třebíče. Před kamenem byli odsouzenci trestáni na hrdle mečem.


/ Alois Franz, Fig.80 Trebitsch, Mittheilungen der k. k. Central-Commission, Alte Steinkreuze und Kreuzsteine in Mähren, Wien, 1899 /

/dle J.F.Svobody, Památné kameny na moravském Horácku, Věstník Československého zemědělského musea, roč.X, č.38, 1937/
" 1628: u města Třebíče na silnici k Jaroměřicím kámen nepravidelných tvarů vysoký 140 cm, dole široký 70 cm, tloušťky různé; výzdoba, nápis a vročení patrno na obrázku. Snad i toto je nějaká památka pobělohorská.
Kámen vyobrazil Franz kresbou a Přikryl reprodukcí fotografie. Franz četl nápis: F. K. J. S. (je to známý monogram IHS), P G F, Rp 1828, T V W (je to asi správně městský znak), 16 F B 23 a zaznamenal pověst, že silák kovář vsadil se, že donese tento kámen z "Kocandy" do Stříteže, za Třebíči však klesl mrtev; proto je na kameni podkova(?). Podle jiné doměnky je to hraničník třebíčského hrdelního práva. Přikryl považuje nástroje po stranách kříže za nástroje umučení Páně a písmena i letopočty (na jeho reprodukci jsou oba 1628) za mladší, protože jeví kamenickou zručnost. Od Franzovy publikace se pověst v různých obměnách traduje (viz na př. OD HORÁCKA k PODYJÍ, roč.II. č.6-7, kde je opět jiný popis památky a obě vročení 1828)."

Dle p.J.Jordána - tento kámen popisuje Jan Dokulil v knize "Náš kraj v pověstech a lidovém vypravování" str.42 až 44. Kniha byla vydána v roce 1936, vlastním nákladem vytiskla Čapkova tiskárna v Třebíči.
Volně citují:
"Kámen je starobylého původu a stával někde na Podklášteří poblíž klášterní hospody a kovárny Kocanda. Pocházel prý z doby příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Byl na něm vytesán pouze kříž. Po roce 1335, kdy byla Třebíč povýšena na město, se o trhu vsadil v hospodě Kocanda místní kovář a silák, že památný kámen, který stojí u cesty, rukama ze země vytrhne a donese přes Jihlavskou bránu městem pak Vídeňskou bránou na popraviště. Kovář prý sázku vyhrál, avšak jakmile kámen na zem postavil, luplo mu v zádech a na místě zemřel. A ták prý se stane každému kdo kameni pokoj nedá."Na stejném místě jsou umístěné též tak zvaná Boží muka s bohatými reliéfy, pocházející z roku 1663, která byla hodně zničena a po velké opravě vrácena 25.12.2005 na původní místo.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky