- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

2415 Třebíč - křížový kámen
(okres Třebíč)


Kámen byl zasazen v tarasu na dolní levé straně staré silnice směrem ke Kanciborku, v dnešní Sucheniově ulici. Při rozšiřování silnice v roce 1979 byl kámen odstraněn. Výška kamene H 70 cm.


František Peštál, Našim krajem, 4, 1991


Foto Horácké noviny - Muzeum Vysočiny Třebíč


/František Peštál, Našim krajem, 4, str.45 až 48, 1991/
"Některé památné kameny, které se nedočkaly našich dnů
Každý kraj má své pověsti lidové, jež se vztahují k různým památným místům, kamenům, křížům, obrázkům, božím mukám a jiným mrtvým svědkům dávné minulosti . Tyto lidové pověsti a mrtví svědkové připomínají mnohdy významné události, na než se už jinak zapomnělo.

1. Památný kámen na Kanciborku v Třebíči.
Rozměry: 79 x 36 cm
K tomuto kameni se vztahuje pověst o strašidle na Kanciborku.
Na Kanciborku v Třebíči si asi před 150 lety začali lidé najednou šuškat, že každou noc v domku zámečnického mistra Bouzka straší. Prý je tam slyšet žalostný nářek, který vychází z komína. Ba i samotnému mistru Buzkovi se často v noci zdálo, že u nich v komíně někdo naříká. Mistr nevěděl, co by měl učinit. Šel proto k městskému panu faráři. Ale ani pan farář nemohl ihned poradit. Dlouho a dlouho přemýšlel a uvažoval. Konečně se zeptal pana mistra, od které doby se mu zdá, že u nich v komíně straší? "Od té doby, kdy jsem komín v domku opravil," povídá mistr. "Do komína jsem zazdil veliký kámen, na němž byl vytesán kříž a meč, který jsem vyndal z nedalekého tarasu." "Tento kámen je příčinou nočního naříkání," řekl farář, "neboť je to kámen, který byl do tarasu zasazen na památku smrti francouzského důstojníky, který v oněch místech za napoleonských válek roku 1811 byl od rakouského jezdce zabit. Vyndejte kámen z komína a dejte jej na původní místo a přesvědčíte se, že potom u vás přestane strašit!"
Mistr Bouzek učinil podle rady farářovy. A skutečně. Od té doby u Bouzků na Kanciborku již nestrašilo.
Rád bych napsal, že kámen je v tarasu u silnice podnes, ajk uvádí pan J. Dokulil v knize Náš kraj v pověstech a lidovém vypravování, odkud je tato pověst převzata. Bohužel, při budování průtaku městem a demoličních prací OSP se památným kámen, i když byl připraven k odvozu a uschování, ztratil. Škoda, dnes by mohl být zasazen v trávníku u nové silnice, takřka na původním místě. …."

Poznámka:
Křížový kámen není ztracený, dnes se nachází v zahrádce u domku v Třebíči.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky