- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Trnava - kolomazné kameny
(okres Třebíč)

Popis:
Balvany v nichž jsou jamky vyhloubeny, jsou několikametrových rozměrů, podlouhlé, uložené přibližně rovnoběžně ve směru od východů k západu, větší poněkud jižněji. Od sebe jsou vzdáleny asi 4 metry. Kolomaznice jsou umístěny na jejich horních plochách, a to na koncích, směřujících k západu. Větší balvan nesoucí větší kolomaznici, leží na lesním svahu, od paty až k vrcholu měří asi 4 metry. Horní plocha vznikla uměle, trháním kamene střelným prachem. Je tvaru přibližně sedlovitého a celá se svažuje k severu.
Při nejnižší části jejího obvodu je v boku skály otvor, asi 3 cm v průměru, jejž lid pokládá za odtok kolomaznice (přesvědčil jsem se však, že s jejím dnem nesouvisí, je to zbytek dutiny pro nálož střelného prachu).

Kolomaznice sama je ovální jamka, 133 cm dlouhá, 91 cm široká a 34 cm hluboká, drsných neohlazených stěn. Odtoku nemá.Menší balvan, uložený severozápadně od velkého, nemá uměle vzniklých ploch. Nese menší Kolomaznici, tvaru podlouhle oválního, podoby korýtka, jaké bývá někdy pod ústím okapních rour, uloženou napříč k délce balvanu a vybíhající ve stružku, 10 cm širokou, která sbíhá dolů po severní straně balvanu. Kolomaznice je mělčí a strmějších stěn  než velká, je 87 cm dlouhá, 61 cm široká a 19 cm hluboká. Jamky jsou vyplněny opadalým listím, jehličím a vodou, která prý ve velké kolomaznici ani v nejparnějším létě nevyschne.
/text převzat z Trnavské Kolomaznice, Dr. Vl. Caha, Třebíč - více na stránkách Archeoastronomické otazníky/

Pověst:
V tzv. Krškově lese, severně od Trnavy u Třebíče, jsou ve dvou velikých balvanech porfirovitého syenitu vydlabány jamky, kterým lid říká Kolomaznice, proto že prý v nich dříve cikáni pílili kolomaz.
/text převzat, viz výše/

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky