- Turista

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Trnava /rybník Velký Bor - pamětný kámen
(okres Třebíč)

Rozměry:
40-56 x 80 x 46 cm
délka horní šikmé strany 70 cm

Popis:
Jedná se kamenný blok, jehož horní strana je mírně sešikmena. Na kamenu je vytesáno negativně datování 1890. Pod tímto datováním je negativně monogram K F a mezi písmeny monogramu je křížek s patkou. Celý tento řádek je negativně podtržen rovnou čarou. Kámen je povalený na bok.

Pověst - historie:
/E.Nožička a další, Památné kameny a pověsti na Třebíčsku, 2010/
"Trnava - 2499 Aš
Rozměry: 72x56x50 cm

Téměř neopracovaný žulový kámen, který leží u paty staré lípy poblíž hráze rybníky Velký Bor. Do kamene je vytesán letopočet 1890 a pod ním písmeno K, křížek a písmeno F. Kámen je svalen na bok. V blízkosti jsou stopy po staré cestě. V okolí se kdysi nacházelo menší rašeliniště.

Uplynulo mnoho času od příhody se smutným koncem, která se stala nedaleko rybníka Velký Bor u Trnavy. V místech, kde vedla prastará cesta okolo malého naleziště rašeliny dál na Přeckov. Špatně se tehdy žilo, lidé hledali obživu, jak se dalo. Na okolních pastviskách a přilehlých skalnatých ostrůvcích se vyskytovaly velké žulové balvany, které zdejší lidé opracovávaly do kamenných sloupků nebo koryt. Za povšimnutí stálo i malé naleziště rašeliny, která se dala na trzích v Třebíči slušně zpeněžit. Místní obyvatel z Trnavy, který toto místo nalezl, si mnul ruce, že bude každý peníz dobrý. Ráno vyjel s povozem a zastavil na kraji zčásti vyhloubené jámy po předchozí těžbě. S chutí se dal do práce a házel lopatou rašelinu na vůz, který už byl skoro plný. Náhle se pod tíhou nákladu utrhl břeh, vůz se převrátil na nešťastníka, který pod ním nalezl smrt.

/Z.Bartes, Trnava, Leden 2011/
"Zhruba před třemi lety byl kámen pryč a za půl roku zase vrácen zpět. Je ale vidět, že je v jiné poloze. Vím to jistě, protože máme vedle pole."

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky